Kamerka działa 24h w jakości HD lecz ilość uploadu mocno ogranicza jakość obrazu.

Obraz z kamery w Skopaniu.

Press F5 to refresh picture

Nacisknij F5 aby odświeżyć obrazek

 

Image1 Image2 xx LIVE

 

Obraz kamery ze Skopania w kierunku na Groszka oraz Biedronkę.

Uwagi co do strony kierować pod adres luc0as(małpa)tlen.pl